chaan.se

En blogg om lite allt möjligt

När det behövs familjerådgivning

Familjerådgivning, även kallat familjeterapi, det är en slags psykoterapi där kriser och problem inom en familj behandlas med gruppterapi. Är det så att du och din familj har behov av detta, så kan det vara värt att vända er till Familjemottagningen

Det kan vara skönt att få stöd genom familjeterapi. Det för att ni ska få en bättre kommunkation i er familj. Det går att via samtal få en bra omgivning som är trygg där ni kan hantera problemen på rätt sätt.

Annan form av terapi

Det finns även grenar av familjeterapi, som parterapi eller föräldrastöd. När det gäller parterapi så är det en familjerådgivning där parförhållandet är i fokus. Detta kan även användas om det finns problem mellan förälder och barn eller mellan syskon eller övriga relationer.

När det gäller förldrastöd, så har denna terapi fokus på att hjälpa föräldrarna skapa förståelse för hur de kan hjälpa sina barn som upplever psykisk ohälsa.

Få familjerådgivning som passar er

Via Familjemottagningen kan er familj få rätt hjälp och rätt stöd som är anpassar för just er familj och de problem ni kämpar med. Ni får hjälp med att samtala, få en bättre kommunikaton, gå vidare från konflikter med mera.

Hos Familjemottagningen går det även att få hjälp med annat som psykoteraoi för enskild individ, neuropsykiatrisk utredning samt även hjälp med medicinsk behandling om sådan krävs vid en diagnos av ADHD. 

 

 

 

 

 

20 Feb 2023