chaan.se

En blogg om lite allt möjligt

Behöver du anlita en elektriker?

Så fort det handlar om att göra en elinstallation av något slag, så är det allt som oftast så att du måste anlita en elektriker som är behörig.

Ofta så finns behov av att anlita en elektriker när det är dags att göra en ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden, eller när man bygger helt nytt. Även renoveringar av olika slag. Själv får du inte göra vad som helst med el. Det du får lov att göra är bland annat att byta elkopplare och anslutningsdon för högst 400 V och 16 A. Du får även ändra en fast anslutning som hör till ljusarmaturer i torra och brandsäkra miljöer.

Om du ska anlita en elektriker i Bromma, så finns det  ett par saker att tänka på. 

Bra saker att tänka på då du anlitar en elektriker

Du bör inte ta första bästa elektriker när du behöver en. Du bör se till så att han eller hon har rätt behörigheter att göra det jobb du vill anlita dem för. Ser även till att kolla referenser. Du bör även ta in offert från flera olika samt sedan skriva ett avtal med den du väljer. En annan sak som är viktigt, det är besiktning och dokumentation. Du bör kolla upp hur det ser ut kring firmans rutiner för dokumentation av arbetet ser ut och hur den slutgiltiga kontrollen eller besiktningen fungerar. 

Kolla även vad det är som ingår i det pris ni bestämmer, eller om det tillkommer något. 

22 Jun 2021