chaan.se

En blogg om lite allt möjligt

Flera bra anledningar till att anlita en tolk

Om du ska på ett möte där det talas ett annat språk än det du har som modersmål så kan det vara bra att anlita en tolk som hjälper dig. En sådan kan du hitta hos Språkservice. Samma gäller om du ska ha möte i ett annat land. Grejen är ju att ett annat språk, det kan öka risken för felkommunikation. Då kan det vara smart att ha en konferenstolk. Det för att säkerställa att ditt budskap och det du vill säga inte förloras när du själv försöker översätta det. 

Sammanhang och säkerhet

Det är sant att många affärsdiskussioner involverar sammanhang som en frilanstolk kanske inte är bekant med – interna referenser och förkortningar, namnen på personer eller institutioner som är involverade, teknisk terminologi, etc.

Som tur är kommer professionella tolkar alltid förberedda. De börjar med bakgrundsforskning om din bransch och dess jargong. Om du har något presentationsmaterial för mötet är det en bra idé att dela det med din tolk i förväg så att de kan granska det och ställa frågor vid behov. Om möjligt är det vanligtvis tillräckligt att spendera 15–30 minuter med din tolk antingen i telefon eller personligen i förväg för att se till att alla är på samma sida.

Och oroa dig inte,  professionell etik (och sekretessklausulen i alla standardkontrakt) säkerställer att allt du diskuterar inför din tolk kommer att behandlas som strikt konfidentiellt.

Vill du veta mer om hur det går till att anlita en tolk, kolla då in Språkservice.

14 Dec 2022