chaan.se

En blogg om lite allt möjligt

Har du behov av hjälp med dina grundläggande behov?

Är du i behov av det som kallas hjälp med grundläggande behov? Då kan du ha rätt till personlig assistans, läs mer här. Bland grundläggande behov räknas till exempel att äta, klä på och av sig, personlig hygien och kommunikation. Det omfattar även annan omvårdnad som kräver specifik kunskap om den assistansberättigade. För att få en personlig assisten som hjälper dig kan du gå via ett assistansbolag, läs mer här om ett sådant. 

Om du har bestånde fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan du också vara berättigad personlig assistans.

Ansöka om personlig assistans

Om det är så att du behöver hjälp med dina grundläggande behov mer än 20 timmar per veckan så ska du lägga in en ansökan om personlig assistans eller assistansersättning från Försäkringskassan. I annat fall ansvarar kommunen för din assistans. Om du blir beviljad personlig assistans från Försäkringskassan så kan du använda det ekonomiska stödet för att anlita ett assistansföretag.

Man måste omfattas av LSS som innebär Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS gäller för den som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Det gäller även för betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder. Skadan ska ha uppstått genom yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Det gäller även den som har en  varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara så pass stor att den orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet.

15 Feb 2021