chaan.se

En blogg om lite allt möjligt

Ventiler inom svensk industri

Industrin i Sverige är något vi kan stoltsera med, för det går oförskämt bra för vår industri. Ur internationellt perspektiv så har vi ett väldigt rent, effektivt och säkert industriklimat som levererar mycket tillfredsställande resultat. Att det går så bra för svensk industri är givetvis en bidragande faktor till varför det går bra för Sverige som land just nu, samtidigt som det faktiskt pekar åt andra hållet för väldigt många andra länder. 

Hög konsumtion = hög produktion

Vad är det då som gör detta möjligt? När ett land har hög konsumtion så brukar det faktisk leda till högkonjunktur vilket innebär att det går bra för landet. Vi konsumerar mycket så efterfrågan är hög. Dessutom är det hög efterfrågan på svenska produkter även i utlandet. Våra produktioner står för kvalitet.

Komponentleverantörer att lita på

Det är i fabrikerna så magin skapas och därför är det såklart viktigt att fabrikerna är utrustade med moderna maskiner som kan producera effektivt, samt att de underhålls med regelbunden service. Varje komponent är viktig - allt från ventiler till ställdon och datorer. Det är därför lika viktigt att det finns producenter och leverantörer av dessa komponenter som man kan känna förtroende för - och det gör det! 

Det ser bra ut för svensk industri och det ska bli spännande att följa utvecklingen här på hemmaplan! En högkonjunktur varar inte för evigt, men vi hoppas såklart att man fortsätter att ligga i täten internationellt, så att tryggheten säkras så gott det går.

16 Apr 2017